അസാപ്പ് വയനാട് : ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരവും ( മലയാളം & ഇംഗ്ലീഷ് ) ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
കേരള സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പദ്ധതിയായ അസാപ്, ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ജൂലൈ 15 നു മുണ്ടേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ജില്ലയിലെ +1/ +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഉപന്യാസരചന(മലയാളം & ഇംഗ്ലീഷ്), പെയിന്റിംഗ് (വാട്ടർ കളർ) മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ 9.30 നു ആരംഭിക്കും. വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ്‌ അവാർഡും പ്രശസ്തിപത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ 9526006433 എന്ന നമ്പറിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. മത്സരാർത്ഥികൾ സ്‌കൂൾ ഐഡി കാർഡുമായി 9.30 നു മുൻപായി എത്തിച്ചേരുക.
No comments:

Post a Comment